parallax background

RAAMATUPIDAMISTEENUS

ETTEVÕTETELE

Ettevõtte seisukohalt on väga tähtis, et raamatupidamine oleks korrektselt korras. Mitmed maksuriskid saavad alguse just raamatupidaja teadmatusest/hooletusest.

parallax background
 

Raamatupidamise põhiülesanded

Raamatupidamiskohuslane on kohustatud esitama regulaarset infot ettevõtte majandusseisust, dokumenteerima ja säilitama kõiki majandustehinguid ja koostama finantsaruandeid.


Aruandlus

Raamatupidamine koosneb põhiaruannetest: bilanss, kasumiaruanne, rahavoogude aruanne, omakapitali muutuste aruanne, majandusaasta aruanne.

 

 

Teenused

Meiega koostööd tehes saad kõik vajalikud toiminguid, mida on vaja raamatupidamise korraldamiseks. Algdokumentide kontroll ja töötlemine, müügiarvete koostamine, deklaratsioonide koostamine ja esitamine, aruannete (bilanss, kasumiaruanne) koostamine ja nii edasi.


Hinnastamine

Hind on väga oluline igale ettevõtjale. Teisalt on meil väga raske ühest hinda öelda, sest iga ettevõte on erinev. Hinda mõjutab töötajate arv, põhivara amortisatsioon, laenude arvestus, arvete hulk ning muud teenused, mida ettevõtja soovib. Kõige parem lahendus on võtta ühendust. Nii saame pakkuda parima hinna ja lahenduse.

 

 

Raamatupidaja valimine

Ettevõtte rahaasjad peavad olema korras ning aruandlus koostatud vastavalt seadustele. Kuidas valida siis raamatupidamisteenust pakkuvat ettevõtet nii, et saada parim tulemus?

Kõige pealt tuleks välja mõelda, millises mahus vajatakse teenust. Kas on näiteks vaja lihtsalt abi mõne aruande koostamisega või soovitakse juba suuremat teenust. Teenusemahust oleneb hind. Raamatupidamisel on väga palju erinevaid toiminguid, mida tuleb, et kõik oleks korrektne. Vahel võib jääda mulje, et raamatupidamise korraldamine on väga lihtne ning kiire, kuid tihti see nii ei ole.

Kui hakkad raamatupidajat valima, siis mõtle järgmistele aspektidele. Millised on sinu ettevõtte vajadused? Kas vajad palgaarvestust, põhivara amortisatsiooni arvestamist, palju on kuus ostu-, müügiarveid ning kas ettevõttel on laenusid. Kõik need muutujad mõjutavad, millises mahus tuleb raamatupidamist teha.

Kõige parem lahendus on raamatupidajaga kokku saada ning vestelda süvitsi. Selline lähenemine annab võimaluse aru saada, kas teenusepakkuja on sobilik või mitte.

Saada julget päring ning vestleme raamatupidamisest lähemalt ning leiame lahenduse, mis on Teile sobilik nii teenuse, kui hinna osas.