parallax background

RAAMATUPIDAMINE

ETTEVÕTETELE

Ettevõtte seisukohalt on väga tähtis, et raamatupidamine oleks korrektselt korras. Mitmed maksuriskid saavad alguse just raamatupidaja teadmatusest/hooletusest.

parallax background
 

Raamatupidamise põhiülesanded

Raamatupidamiskohuslane on kohustatud esitama regulaarset infot ettevõtte majandusseisust, dokumenteerima ja säilitama kõiki majandustehinguid ja koostama finantsaruandeid.


Aruandlus

Raamatupidamine koosneb põhiaruannetest: bilanss, kasumiaruanne, rahavoogude aruanne, omakapitali muutuste aruanne, majandusaasta aruanne.

 

 

Teenused

Meiega koostööd tehes saad kõik vajalikud toiminguid, mida on vaja raamatupidamise korraldamiseks. Algdokumentide kontroll ja töötlemine, müügiarvete koostamine, deklaratsioonide koostamine ja esitamine, aruannete (bilanss, kasumiaruanne) koostamine ja nii edasi.


Hinnastamine

Hind on väga oluline igale ettevõtjale. Teisalt on meil väga raske ühest hinda öelda, sest iga ettevõte on erinev. Hinda mõjutab töötajate arv, põhivara amortisatsioon, laenude arvestus, arvete hulk ning muud teenused, mida ettevõtja soovib. Kõige parem lahendus on võtta ühendust. Nii saame pakkuda parima hinna ja lahenduse.